Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Piknik Strzelecki

W dniu 19 września na strzelnicy sportowo-bojowej PETRUCI2 mieszczącej się na terenie BELMY odbył się integracyjny piknik strzelecki dla pracowników firmy. 

Umowa z Inspektoratem Uzbrojenia

19 października 2020 roku Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. podpisały kolejną umowę z Inspektoratem Uzbrojenia.

COVID-19

SZANOWNI PAŃSTWO,

Mając na uwadze zagrożenie związane z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w trosce o wzajemne zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, partnerów i pracowników Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. i zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz państwowych zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie naszej Spółki do niezbędnego minimum.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.

na dzień 28 listopada 2019 roku

Podziękowania - Targi SyMas

Serdecznie Państwu dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas Targów SyMas  2019r. w Krakowie .

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.

na dzień 30 maja 2019 roku

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. na podstawie
§ 31 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2019 r.
o godz. 10:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122,
z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018 oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za 2018 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych w 2018 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla Zarządu Spółki
za rok 2017.

11. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy PGZ.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

 

Ogłoszenie ukazało się z MSiG nr 85 (5724) dnia 02 maja br.

zamknij

Ważna informacja

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.